Manage al je zorgcontracten en –producten in één omgeving

Sinds de decentralisering van het Sociaal Domein van de overheid naar de gemeenten is er een noodzaak om de contractuele afspraken met zorgaanbieders goed in beeld te hebben. Dit om risico’s op gebied van fraude, faillissement of wanbeleid te voorkomen. VendorLink biedt één plek om al je afspraken met zorgaanbieders te managen om zo de beste prestaties te realiseren. 

Al je zorgaanbieders in één systeem

De meeste zorgaanbieders informatie wordt vaak beheerd in een Excel bestand of e-mailbox. De informatie is vaak onvolledig of niet makkelijk toegankelijk voor je collega’s. Met VendorLink Vendor Management is al je informatie over je zorgaanbieders snel inzichtelijk. Op deze manier heb je bijvoorbeeld snel zicht op AGB codes, NAW gegevens, locaties en je verschillende contactpersonen zoals de Werkgroep of de Back Office.

1850 zorgcontracten binnen 1 week ondertekend ontvangen tijdens hercontracteringsproces

Doordat een groot aantal van de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders in 2020 afliep, moest het Servicebureau Jeugdhulp Haagladen nieuwe overeenkomsten afsluiten voor de komende jaren. Door de enorme werklast wat dit met zich mee brengt en de Covid-19 maatregelen, heeft het Servicebureau de wens geuit om dit zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. 

Communiceer je zorgproducten intern en via je eigen website

In VendorLink kan je makkelijk je zorgproducten bij het contract registreren en wijzigen wanneer nodig. Hierin is ruimte voor maatwerk wanneer iets afwijkends geregistreerd moet worden. Met de VendorLink Productenwijzer kunnen Toegangs- en Gemeentemedewerkers en zelfs wijkteams zelf inzien welke zorgproducten er door welke aanbieder geleverd kunnen worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om door middel van een koppeling de producten te publiceren op je eigen sociaal domein website. 

Houd grip op de contracten van je zorgaanbieders

Wanneer er nog geen contractmanagement systeem is, is het vaak lastig om de contract afspraken met je zorgaanbieder in beeld te krijgen en te houden. Informatie wordt vaak onvolledig en op verschillende manieren (netwerkschijven, e-mailboxen, archiefmappen) opgeslagen. Dit maakt het lastig contractinformatie zoals de einddata of opzegtermijn uit te wisselen, met alle risico’s van dien. In VendorLink Contractmanagement beheer je al (zorg)contracten op één plek en maak je eenvoudig onderscheid in Wmo- en Jeugdcontracten. In VendorLink hebben de geautoriseerde gebruikers altijd en overal toegang tot de contracten, of alleen een deel dat zij mogen inzien. Dit alles zorgt voor drastische daling van administratieve lasten voor betrokken inkopers, contractmanagers en ondersteuners.

Vendorlink en A-INSIGHTS - Grip op de risico’s van je zorgaanbieders

VendorLink en A-INSIGHTS zijn een samenwerking binnen het Sociaal Domein aangegaan om de VendorLink klanten inzicht te geven in de risico’s en kansen van de gecontracteerde zorgaanbieders. A-INSIGHTS helpt onze Sociaal Domein klanten door de financiële situatie van ruim 1.500 zorgaanbieders grondig te analyseren.

Informatie opvragen met de Supplier Portal

Het opvragen van informatie bij je zorgaanbieder gaat vaak via de e-mail, kost iedere keer veel tijd en de voortgang is lastig te monitoren. Het opvragen van informatie en documenten zoals bijvoorbeeld BIG, SKJ of HKZ registratie gaat eenvoudig via de VendorLink Supplier Portal. Je zorgaanbieder ziet direct je verzoek in de Supplier Portal en kan de gevraagde informatie gemakkelijk invoeren en uploaden. Door strakke kwaliteits- en integriteitseisen aan de voorkant van het proces via de Supplier Portal uit te voeren, ervaart men veel gemak in het verdere proces. Door strengere kwaliteitseisen kan men zorgfraude voorkomen en behoudt men snelheid in het proces door bij alle partijen tegelijk de juiste documenten op te vragen.

Volledig grip op je zorgcontracten inclusief -producten en transparante samenwerking met de zorgaanbieders

     Ruime ervaring binnen Sociaal Domein organisaties 

     Altijd en overal grip op zorgaanbieders, contracten en producten vanuit één overzicht

     Nooit meer belangrijke data missen; rapportages en alerts zelf in te stellen

     Slim samenwerken; informatie staat centraal opgeslagen in de cloud

     Optimalisatie van zorginkoop processen, door slimmer en uniform samen te werken

     Inzicht in het risicoprofiel van je zorgaanbieders

     Koppeling met A-INSIGHTS voor risico- en of kredietbeoordeling

 

 

Bekijk onze andere functies