VendorLink PLANBOARD - Getting things done
2022

VendorLink PLANBOARD - Getting things done

Samenwerken in een groep vergt afstemming: wie is verantwoordelijk voor welke taken en wanneer moeten deze gereed zijn? Zeker in deze tijden waarin de meesten van ons op afstand werken, is de afstemming hiervan lastig. Hiervoor heeft VendorLink PLANBOARD ontwikkeld.

VendorLink PLANBOARD

Met VendorLink PLANBOARD kan je takenlijsten overzichtelijk op een planboard plaatsen. Er kunnen boards worden gemaakt op contract, leverancier of op een algeheel niveau. Ook is het mogelijk een planboard te maken met voorafingestelde taken, zodat je makkelijk en eenduidig de procedures binnen je afdeling kan uitvoeren. Uiteraard is het geïntegreerd met VendorLink TEAM. Per planboard kan je via TEAM real-time communiceren met je collega's op het planboard om snel even wat af te stemmen.  

Alle niveaus

PLANBOARD is onderdeel van de TAKEN in VendorLink, maar kan ook worden gestart vanuit een Contract of Leverancier. Zo heb je het overzicht op alle niveaus. Je kan uiteraard meerdere planboards tegelijkertijd actief hebben. 

Takenlijsten gebruiken

Je kan bij het creëeren van een planboard gebruik maken van takenlijsten die eerder al eens bedacht zijn in je organisatie . Zo hoef je procedures niet telkens opnieuw te verzinnen en borg je dat processen telkens op dezelfde manier worden uitgevoerd. Denk hierbij de activiteiten die moeten worden uitgevoerd bij het verlopen van een contract maar ook bij het verbeteren van contract compliance bij een inkooppakket.  

Tracks

Per planboard kan je een fasering maken met zgn tracks. Standaard wordt deze aangemaakt: TO DO, IN-PROGRESS, REVIEW en DONE. Per planboard kan je daar natuurlijk weer van afwijken. 

Samenwerken

Je kan het planboard delen met je collega's door gebruikers aan het planboard toe te voegen. Op die manier hebben zij ook toegang tot het planboard. Zij worden dan ook toegvoegd aan het TEAM. Gebruik dit TEAM voor de ad-hoc communicatie en het delen van documenten. 

Wanneer en voor wie ? 

Het planboard is nu beschikbaar voor alle licentie modellen. Login en probeer het uit!