Contract Management in het Sociaal Domein
1539

Contract Management in het Sociaal Domein

Onder de term ‘Sociaal Domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Sinds 2015 zijn deze verantwoordelijkheden verschoven van de overheid naar de gemeente met hun Sociaal Domein organisaties.

Door de decentralisatie kwamen er complexe inhoudelijke beleidsvraagstukken én bijbehorende informatie-uitwisseling mee. Deze transitie leidde tot een verhoogde administratieve last. Zowel op operationeel als op financieel gebied is het een gigantische opgave gebleken de processen in kaart te brengen en te beheersen. Inmiddels merken wij bij VendorLink dat de Sociaal Domein organisaties goed bezig zijn, maar er zeker nog optimalisaties en besparingen kunnen plaatsvinden.

Er is voor gemeenten en Sociaal Domein organisaties daarom een noodzaak leveranciers- en contract management goed in te richten en waar mogelijk te automatiseren. Om zo meer grip te krijgen op de financiële en bestuurlijke risico’s. Het is daarom van belang om frequent en kritisch naar de inhoud en de procesvoering rondom zorgaanbieders, contracten en hun dienstverlening te kijken.

Binnen het Sociaal Domein wordt al wel vaak gewerkt met een tool of website waarop de zorgproducten vermeld staan. Regelmatig komt de vraag bij VendorLink of wij ons systeem op deze websites kunnen aansluiten, zodat de tool gevuld kan worden met informatie uit VendorLink. Inmiddels is dit mogelijk en heeft VendorLink hier verschillende koppelingen ontwikkeld.

Wij merken ook nog regelmatig dat nieuwe klanten vaak nog helemaal geen leveranciers- of contract management systeem hebben om hun zorgaanbieders, contracten en producten te managen. Onze ervaring is dat er nog vaak wordt gewerkt met e-mail en Excel overzichten, contracten raken vaak zoek in archieven of verdwijnen in e-mailboxen of op lokale netwerkschijven. Dit maakt het lastig de zorgaanbieders en hun prestaties te managen. VendorLink biedt software waarbij men altijd toegang en inzicht heeft tot het complete aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders, contracten en gecontracteerde zorgproducten.

Omdat er binnen het Sociaal Domein veel wordt gewerkt met verschillende contactpersonen zoals Werkgroepen, Overlegtafels of bijvoorbeeld de Back Office, is het heel handig om dat in één overzicht bij je zorgaanbieder te hebben. VendorLink heeft dit overzicht en de mogelijkheid om via VendorLink Mail campagnes in bulk te communiceren met de zorgaanbieders, zodat je contactpersonen gelijk op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen.

Omdat wij merken dat er veel verschillen zitten tussen bijvoorbeeld een Wmo & Jeugdcontracten, kan men binnen VendorLink contracten registreren in verschillende contractsjablonen. Door automatische contractnotificaties krijg je een melding wanneer je weer moet gaan aanbesteden of je contract afloopt. De vernieuwde contracten kunnen eenvoudig en digitaal ondertekend worden met VendorLink E-Signing.

Door een efficiënte, optimale inrichting en automatisering van deze contractprocessen kan er een besparing worden gerealiseerd op de uitvoeringskosten. Door de werkprocessen te standaardiseren en te uniformeren wordt er meer financiële ruimte gecreëerd. Dit is noodzakelijk want de vraag naar zorg en zorgfraude neemt toe en de budgetten juist af.

Benieuwd wat VendorLink voor jou sociaal domein organisatie  kan betekenen? Wij praten graag met je verder.

Contact formulier