Compliant houden van zorgaanbieders binnen het Sociaal Domein.
1593

Compliant houden van zorgaanbieders binnen het Sociaal Domein.

Sinds de decentralisering van de zorg zijn de Sociaal Domein organisaties verantwoordelijk voor de contractering van de zorgaanbieders. De registratie en beheersing van deze zorgcontracten en -producten brengt de nodige uitdagingen in het voorkomen van zorgfraude. Zo merken we bij VendorLink dat vaak het overzicht mist; er is bijvoorbeeld niet goed vastgelegd welke documenten er opgevraagd moeten worden bij de zorgaanbieder of welke zorgproducten geleverd worden. Als het al wel wordt opgevraagd is er nog vaak te weinig controle op de inhoud van de aangeleverde documenten met alle risico's van dien.

Bij VendorLink weten wij heel goed dat er bij het selecteren van zorgaanbieders en het afsluiten en beheren van contracten veel komt kijken. Wij zien nog maar al te vaak dat hier veel mailverkeer is en dat de data vaak wordt bijgehouden in een Excel-bestand. Dit heeft als gevolg dat documentatie verspreid is over de organisatie en niemand een helder en actueel overzicht heeft over de actieve zorgcontracten.

Om overzicht en een centrale plek voor leveranciersdocumentatie te creëren, heeft VendorLink de Supplier Portal ontwikkeld. De Supplier Portal is een centrale plek binnen VendorLink voor het uitvragen en beheren van zorgaanbieder gegevens. Nieuwe NAW-gegevens, AGB codes, maar ook contactpersonen zoals de Back Office of de Werkgroep kunnen door de zorgaanbieder zelf beheerd worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor de zorgaanbieder om de eigen zorgproducten te onderhouden. Documenten zoals een BIG, SKJ of HKZ registratie zijn eenvoudig periodiek op te vragen om zo te controleren of de zorgaanbieder ook echt voldoet aan de eisen die gesteld worden door het Sociaal Domein.

Door strakke kwaliteits- en integriteitseisen aan de voorkant van het proces via de Supplier Portal ervaart men veel gemak in het verdere proces. Door strengere kwaliteitseisen kan men zorgfraude voorkomen door partijen alle juiste documenten aan te laten leveren en via een interne workflow te laten controleren.

Waar de continuïteit van de zorg en het kunnen aanbieden van de juiste zorg nog hoog in het vaandel staan, mogen financiële inzichten omtrent de performance van de zorgaanbieders niet ontbreken. Wij merken dat Sociaal Domein organisaties steeds meer gebruik maken van externe data om hun zorgaanbieders proactief te beoordelen om zo risico’s vroegtijdig in beeld te hebben.

Om nog meer inzichten te krijgen in de zorgaanbieder heeft VendorLink een samenwerking gesloten met Annual Insight. Annual Insight biedt krachtige inzichten in het risicoprofiel van de zorgaanbieder. Dit doen zij door beschikbare gegevens van de zorgaanbieder grondig te analyseren. Op deze manier helpen VendorLink en Annual Insight de gemeentes om snel te reageren op ontwikkelingen bij zorgaanbieder.

Benieuwd wat VendorLink voor jou sociaal domein organisatie  kan betekenen? Wij praten graag met je verder.

Contact formulier