11390

ABC Analyse

In één van onze eerdere blogs kon je al lezen al dat het slim is om leveranciers in te delen in categorieën. De ABC-analyse is binnen de logistiek een veelgebruikte methode om leveranciers in te delen in verschillende groepen, zodat je voor elke groep een unieke strategie kunt bepalen.

In deze blog vertellen we je alles over de ABC-analyse en welke strategie passend is voor elke verschillende groep.

Wat is de ABC-analyse?

De ABC-analyse is een methode die gebruikt wordt om leveranciers in groepen in te delen en zo te bepalen welke groep voor het grootste inkoopvolume zorgt. Daarbij worden drie verschillende groepen gehanteerd:

  • A-leveranciers
  • B-leveranciers
  • C-leveranciers

De groep A-leveranciers is een kleine groep leveranciers waar het grootste gedeelte van het inkoopbudget van een organisatie aan wordt besteed. Daarmee is het ook direct de belangrijkste groep leveranciers van een organisatie. De groepen B- en C-leveranciers zijn de kleinere leveranciers en ontvangen het kleinste gedeelte van het inkoopbudget.

Het Pareto-principe

De ABC-analyse die je terugvindt in VendorLink, is gebaseerd op het Pareto-principe, beter bekend als de 80-20 regel. Deze regel zegt dat 80% van de uitkomsten veroorzaakt wordt door 20% van de oorzaken en is toepasbaar op verschillende situaties.

Bij de ABC-analyse wordt de regel gebruikt om te kijken naar welke groep leveranciers 80% van de inkoopomzet gaat. Volgens het Pareto-principe moet 80% van de omzet dus naar 20% van de leveranciers gaan.

De leveranciers die goed zijn voor 80% van het inkoopvolume, zijn de A-leveranciers. Vanzelfsprekend delen de B- en C-leveranciers de overige 20% van het inkoopvolume.

Hoe bepaal ik wie mijn A-, B- en C-leveranciers zijn?

Het uitvoeren van een ABC-analyse is geen ingewikkeld, tijdrovend of handmatig proces. Als je werkt met een vendor management tool zoals VendorLink, voert deze de analyse voor je uit op basis van de inkoopdata die geïmporteerd wordt.

In VendorLink wordt de ABC-analyse uitgevoerd in drie stappen:

  1. Alle leveranciers worden gesorteerd op grootte.
  2. Het inkoopvolume wordt per leverancier in kaart gebracht.
  3. De volumes worden bij elkaar opgeteld totdat 80% van het totale volume is bereikt. Dit zijn de A-leveranciers. De volgende 10% zijn de B-leveranciers en de laatste 10% vormen de groep C-leveranciers.

De groep C-leveranciers is in theorie de grootste groep leveranciers van een organisatie. Deze leveranciers leveren een klein aandeel van het inkoopvolume.

In VendorLink vind je overzichtelijke grafieken en tabellen die de verschillende groepen leveranciers in kaart brengen. Je kunt per groep inzoomen om deze dieper te analyseren, maar ook de ontwikkeling van A-, B- en C-leveranciers in jouw organisatie door de jaren heen bekijken.

 

 

 

Tijd voor actie!

Elke groep leveranciers vereist een unieke, strategische benadering.

A-leveranciers: breng soorten leveranciers in kaart

De A-leveranciers zijn de belangrijkste leveranciers van een organisatie. Het zal dan ook  geen verrassing zijn dat het essentieel is om deze groep op de voet te volgen.

Je kunt voor elke A-leverancier in kaart brengen om wat voor soort leverancier het gaat, door deze in te delen in de Kraljic Matrix. In deze matrix wordt per leverancier gekeken naar het inkooprisico en de invloed op het bedrijfsresultaat.

  • Inkooprisico: Is het product makkelijk te verkrijgen? Zijn er veel leveranciers die dit product kunnen leveren? Komt dit product uit een politiek stabiele of instabiele regio?
  • Invloed op bedrijfsresultaat: Hoe belangrijk is dit product voor ons eindproduct? Kunnen onze medewerkers nog doorwerken als dit product tijdelijk niet geleverd wordt?

Op basis van de soort leveranciers in een A-groep, wordt bepaald welke strategie er gevolgd moet worden. Omdat een organisatie 80% van het inkoopvolume uitgeeft aan de groep A-leveranciers, levert dat automatisch een extra inkooprisico op. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er met één van deze leveranciers problemen zijn? Ook wanneer de groep A-leveranciers erg groot is, is het tijd voor actie. Het kan betekenen dat er een mooie kans ligt voor schaalvergroting en er dus afscheid genomen kan worden van leveranciers.

B-leveranciers: van B- naar A-leverancier

De focus bij de groep B-leveranciers ligt op het creëren van nieuwe A-leveranciers. Zijn er leveranciers met soortgelijke producten of diensten? Bundel deze leveranciers met elkaar zodat schaalvergroting ontstaat en B-leveranciers nieuwe A-leveranciers kunnen worden.

C-leveranciers: neem afscheid van overbodige leveranciers

De groep C-leveranciers zorgt misschien wel voor de minste omzet, maar het is vaak wel de grootste groep leveranciers van een organisatie. Dat betekent dat deze groep vaak veel tijd kost. Tijd die je misschien liever in je groep A-leveranciers stopt.

De focus bij C-leveranciers ligt dan ook op efficiëntie, zodat afscheid genomen kan worden van overbodige leveranciers. Je kunt je leveranciers in deze groep beoordelen op diverse indicatoren zoals leverbetrouwbaarheid of kwaliteit. Op basis van deze data, bepaal je welke leveranciers wel van toegevoegde waarde zijn voor jouw organisatie en welke niet (meer).

Wordt er in deze groep veel ingekocht buiten contract? Ook dan moet er een belletje gaan rinkelen. Het kan namelijk zo zijn dat er wordt ingekocht bij niet gecontracteerde leveranciers, terwijl dezelfde diensten en producten eigenlijk bij een andere leverancier binnen een contract vallen.

De ABC-analyse is een standaard onderdeel van VendorLink. Wil je meer informatie over vendor rating of VendorLink zelf eens uitproberen? Neem dan contact met ons op!