One Step Ahead with ISPnext

Vendorlink en ISPnext gaan samen verder onder ISPnext. Borg het hele Source-to-Pay proces en bereik in no-time een duurzame bedrijfsvoering met Business Spend Management van ISPnext. Realiseer kostenbesparingen, verbeter processen en reduceer risico’s voor de hele organisatie.

Van Lanschot Kempen

De organisatie is actief in de financiële sector en valt daarmee ook onder de financiële wet- en regelgeving die binnen deze sector geldt.

De afdeling Procurement valt binnen Van Lanschot Kempen onder ‘Service Center Inkoop Contract Management & Facilities’. De afdeling bestaat uit twee inkopers....

Van Lanschot Kempen

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ze verdeelt als onafhankelijke partij de ruimte op het spoor, regelt alle treinverkeer, bouwt en beheert stations, legt nieuwe sporen aan en....

ProRail

PON

Pon is een internationale handels- en serviceorganisatie met diverse A-merken in haar portfolio zoals Volkswagen, Gazelle, Continental, MAN en Caterpillar.

Martijn ten Kroode werkt sinds 2011 als Procurementmanager bij Pon’s Automobielhandel in Leusden, één van de business....

PON

De resultaten van Vendor Rating
6127

De resultaten van Vendor Rating

Het opzetten en uitvoeren van een vendor rating proces kost een organisatie tijd en energie. En ergens tijd en energie investeren, wordt ineens een stuk interessanter, zodra je weet wat de resultaten ervan zullen zijn. In deze blog lees je wat vendor rating oplevert en wat de zeven belangrijkste resultaten zijn.

Vendor rating resulteert in…

1. Een objectief en compleet beeld van leveranciersprestaties

Bij een vendor rating worden leveranciers zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld. In een contract worden vaak bepaalde deliverables vastgesteld (zoals leverbetrouwbaarheid, prijsafspraken, reactietijd) die aan de hand van vendor management software inzichtelijk worden gemaakt.

Bepaalde deliverables zijn minder goed meetbaar in harde cijfers, maar zijn wel te meten aan de hand van ervaringen van medewerkers. Via een gerichte enquête die door meerdere mensen ingevuld wordt, wordt een objectief en compleet beeld over een leverancier verzameld.

2. Feedback vanuit alle organisatie-onderdelen

Wie kun je nu beter om een beoordeling vragen dan de medewerkers die dagelijks contact hebben met een leverancier? Enquêtering is dan ook een goede methode om snel en breed in de organisatie te onderzoeken hoe de prestaties van leveranciers worden beoordeeld.

Enquêtering wordt vaak ook nog eens als positief ervaren door medewerkers. Ze communiceren hun ervaringen, dragen bij aan een betere, meer winstgevende samenwerking met leveranciers en profiteren zelf ook van efficiënter relatiebeheer.

3. Betere communicatie met leveranciers

Door vendor rating als proces te implementeren in de organisatie, kun je leveranciers in het vervolg beter informeren over prestaties. Niet langer zijn evaluaties gebaseerd op subjectieve ervaringen, maar beschik je over concrete voorbeelden en meetgegevens die als basis dienen voor het optimaliseren van leveranciersprestaties.

4. Overzicht in het totale leveranciersbestand

Door aan vendor rating te doen krijg je inzicht in de best en slechtst presterende leveranciers. Met een paar klikken stel je eenvoudig een lijst op met alle ‘probleemleveranciers’ en krijg je inzicht in hun zwakke kanten. Dit biedt natuurlijk direct de mogelijkheid om aan te sturen en prestaties te verbeteren.

5. Een continu verbeterprogramma

Vendor rating zou als continu proces in de organisatie doorgevoerd moeten worden. Een vendor rating voer je namelijk niet één keer uit, maar meerdere keren per jaar om zo continu progressie in leveranciersprestaties te kunnen monitoren.

6. Een betere relatie tussen de opdrachtgever en leverancier

De resultaten van een vendor rating bieden je handvatten om prestaties van leveranciers te onderbouwen en samen te kijken naar een verbeterprogramma. De intentie moet blijven om de relatie tussen opdrachtgever en leverancier te verbeteren.

7. Een prestatiegerichte opdrachtgever-leverancier cultuur

Wanneer deliverables van een leverancier structureel worden beoordeeld, zal de organisatie bewuster worden van de kansen die er zijn. Zowel de kwaliteit van de meting als van de leveranciersprestaties zal verbeteren, doordat leveranciers extra aandacht besteden aan datgene waar ze op beoordeeld worden. Waar je leveranciers op gaat beoordelen? Dat lees je in deze blog over leveranciersprestaties.

Zelf aan de slag met vendor rating? Neem contact op met VendorLink voor meer informatie over de vendor rating module in onze vendor management software.