VendorLink Academy

En framgångsrik hantering av leverantörer börjar med utbildning. I VendorLink Academy får alla användare och nya användare möjligheten att lära sig programmet. Med kunskap om VendorLink och siffrornas och diagrammens betydelse kan rätt slutsatser dras. Genom att investera i bra utbildning i användningen av VendorLink får våra kunder ut mer av VendorLink. Våra interaktiva utbildningar har en fast struktur som bidrar till en atmosfär där kunskap kan inhämtas på ett optimalt sätt och de bästa resultaten uppnås.

  • Client-Administrator-utbildning
  • Spend Analyse ny användare
  • Contract Management ny användare
  • Vendor Rating ny användare
  • Repetitionskurs Spend Analyse
  • Repetitionskurs Contract Management
  • Repetitionskurs Vendor Rating

Fråga efter tillgängliga datum:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-postadress (obligatoriskt)

kursnamn

anmärkning