Industrie Icon

Industrie

Voor elke organisatie is actueel inzicht in je spend van belang. Echter hoe groter de organisatie hoe groter de inspanning om alle data te verzamelen, te groeperen en te rapporteren. VendorLink helpt klanten hierbij en automatiseert dit proces zodat frequenter kan worden gerapporteerd op basis van gestandaardiseerde online rapportages met meer detail informatie.

Industrie Icon
Leveranciersprestatie Icon

Leveranciersprestatie

Wanneer de einddatum van een contract inzicht is, is het tijd te besluiten deze op te zeggen of te verlengen. Bij het nemen van dit besluit ga je niet over één nacht ijs. Een goed onderbouwde keuze doet je besluiten om bij de leverancier te blijven of op zoek te gaan naar een nieuwe aanbieder. Het monitoren van je leveranciersprestatie gedurende de looptijd van een contract kan je hierbij helpen. Met Vendor Rating van VendorLink zet je eenvoudig een leveranciersbeoordeling op aan de hand van gebruiksvriendelijke enquêtes. Stuur deze periodiek naar de stakeholders binnen je organisatie en verzamel zo waardevolle informatie. Dit is ook een uitstekende informatiebron om periodiek het gesprek met de leverancier aan te gaan.

Leveranciersprestatie Icon
Optimaliseren van audit of prekwalificatie processen Icon

Optimaliseren van audit of prekwalificatie processen

Als organisatie stel je strenge eisen aan je leveranciers, nieuw en oud. VendorLink helpt je hierbij door dit proces te borgen en te automatiseren. Veel van deze processen zijn belegt bij verschillende afdelingen en worden ad hoc uitgevoerd en bijgewerkt. Met als resultaat een mailbox en netwerkschijven vol met data en acties. VendorLink ondersteunt deze processen op een pragmatische manier met de VendorLink Supplier Portal. Creëer voor een groep leveranciers snel een checklist met documentatie (Reach, ISO, Prijslijst, etc.) die zij periodiek moeten aanleveren en nodig ze uit om deze data via de Supplier Portal aan te leveren. Met VendorLink verplaats je de werklast zodat jij je kan focussen op de het proces, de kwaliteit en geldigheid van documenten.

Optimaliseren van audit of prekwalificatie processen Icon
Inkooppakket Icon

Inkooppakket

Als organisatie ontbreekt het vaak aan gedetailleerd inzicht in de totale spend per inkoopcategorie van bijvoorbeeld: software, schoonmaak, kantoorartikelen en inhuur personeel. Binnen VendorLink is het mogelijk om snel leveranciers toe te wijzen aan zelf te kiezen categorieën ofwel inkooppakketten. Deze inkooppakketten zorgen ervoor dat je kunt zien hoeveel je als organisatie in totaal spendeert binnen je belangrijkste pakketten en welke leveranciers hier allemaal onder vallen.

Inkooppakket Icon
Inzicht in contract compliance Icon

Inzicht in contract compliance

Wanneer een organisatie inzicht heeft in zijn uitgaven is de volgende stap om de beschikbare contracten aan je Spend Analyse toe te voegen. Handmatig is dit een complex en tijdrovende actie. Vaak verschillen de leveranciers in je contractenbestand met die gebruikt worden door de crediteuren administratie. Met Contract Management van VendorLink maak je gebruik van dezelfde crediteuren uit Spend Management. Door het direct leggen van deze relatie hebben inkoop en de crediteuren administratie het altijd over dezelfde leverancier.

Inzicht in contract compliance Icon