Organiseer je communicatie per leverancier en contract met VendorLink TEAM

Communicatie over een leverancier of contract gaat binnen organisaties vaak via de mail, telefoon of persoonlijk. Nadeel van het gebruik van deze verschillende communicatiemiddelen is dat er op verschillende plekken informatie wordt genoteerd die niet voor collega’s inzichtelijk is. Met VendorLink TEAM creëer je een communicatiegroep met je collega’s en je leverancier. Stel je vragen aan je teamleden en communiceer omtrent een leverancier of contract. Alle communicatie en documentatie wordt binnen TEAM bewaard bij het contract of leverancier.

Creëer een VendorLink TEAM en nodig je stakeholders uit

VendorLink TEAM werkt als huidige app-groepen en creëer je eenvoudig per leverancier of contract. Je nodigt je collega’s uit om deel te nemen en indien gewenst de contactpersoon van je leverancier. Teamleden kunnen ook later eenvoudig worden toegevoegd of uit het VendorLink TEAM geplaatst worden.

Start de communicatie en antwoord via e-mail

Stel je vragen binnen VendorLink TEAM en de betrokken leden ontvangen een e-mailnotificatie. Het antwoorden kan binnen VendorLink TEAM of via de e-mail. Het antwoord met eventuele bijlagen worden vervolgens binnen VendorLink TEAM getoond.

Al je communicatie en documentatie binnen TEAM

De vragen en antwoorden worden overzichtelijk en chronologisch getoond. De gekoppelde bijlagen worden zowel in het bericht als gebundeld in 1 kolom getoond. Zo werk je makkelijk samen en houd je zicht op alle communicatie en documentatie via 1 kanaal.

Samenwerken met je team en leverancier via één communicatiekanaal

     Creëer je eigen TEAM met interne stakeholders en leverancier

     Snel en makkelijk communiceren via 1 kanaal

     Handel efficiënt inkoopvraagstukken af

 

     Communicatie en documentatie blijft altijd bewaard

     Onafhankelijk van persoonlijke mailboxen

     Automatisch verwerking van e-mails

     Stop chasing e-mails

Download de flyer over de VendorLink TEAM

 

Bekijk onze andere functies