Neem de juiste inkoopbeslissingen met VendorLink Spend Management

Onze dashboards en overzichten geven je een helder beeld van je uitgaven. Onze 'best practices' van de afgelopen 10 jaar hebben we toegepast, zodat je nooit meer eigen overzichten hoeft te maken of excelsheets moet delen met je collega's.

Creëer inkoopcategorieën en bepaal je inkoopstrategie

Door je inkoop te structuren naar inkoopcategorieën ontstaat een helder beeld van hoe je inkoop verdeeld is naar het aantal leveranciers, facturen en betrokken afdelingen. Zo zie je direct waar de besparingsmogelijkheden zitten.

Krijg direct inzicht in je inkoopuitgaven met VendorLink overzichten en grafieken

Na verwerking van je inkoopdata wordt deze gelijk getoond in VendorLink. Zo heb je een 360 graden beeld van je uitgaven vanuit verschillende invalshoeken en zie je direct je grootste leveranciers, verdeling van je inkoop naar afdelingen en aantal facturen.

Stel je eigen Inkoop dashboards samen en deel deze met je collega’s

Maak met de reeds beschikbare Grafieken, KPI’s en Big Numbers je eigen dashboards. Betrek je collega’s bij het inkoopbeleid en deel je dashboard via VendorLink of via de mail. Zo hebben je collega’s snel en eenvoudig inzicht in de voortgang van uitgaven, KPI’s en contract compliance.

Monitor de voortgang van het inkoopbeleid door het instellen van KPI’s 

De resultaten en voortgang van het gevoerde inkoopbeleid worden in beeld gebracht door de ingestelde KPI’s. Deze geven daarbij inzicht of er voldoende voortgang is of dat er extra maatregelen genomen moeten worden.

Betrek je stakeholders en geef ze inzicht in eigen uitgaven met de VendorLink Spend Community 

Door je budgethouders of categoriemanagers inzicht te geven in eigen uitgaven verhoog je de betrokkenheid bij uitvoering van je inkoopbeleid. Geef ze dit inzicht met de VendorLink Spend Community.

Beantwoord niet eerder gestelde inkoopvragen met VendorLink Query 

Er zijn altijd vragen vanuit de organisatie die nog niet in een overzicht of grafiek zitten. Gebruik VendorLink Query om deze vraagstukken te beantwoorden. Creëer op basis van de beschikbare VendorLink database velden, leg de combinaties en beantwoord de vraag.

Analyses, overzichten en dashboards we hebben het al voor je gebouwd

     Voorkom Excel inkoopanalyses met oude data

     Betrek je organisatie door het delen van dashboards

     Maak besparingsmogelijkheden inzichtelijk

     Stel KPI's in en vergelijk interne prestaties

     Bepaal je inkoopbeleid en planning met inkoopcategorieën

     Identificeer RFQ projecten

Download de flyer over VendorLink Spend Management

Bekijk onze andere functies