VendorLink Connected Plan

Het doel van het VendorLink Connected Plan is je collega’s te betrekken bij de uitvoering van je inkoop verbeterplannen. Bereik dit door contract informatie te delen. Houd de stakeholders op de hoogte van de voortgang en deel inkoop dashboards. Verhoog kwaliteit van contracten door deze via een interne workflow te laten beoordelen. Manage het contract door taken en notities aan je stakeholders toe te kennen. Krijg dagelijks inzicht in je uitgaven en automatiseer de import van je spend direct uit je financiele pakket of dataware house. Kortom maak de connectie met je collega’s en maak de organisatie bewust van je inkoopdoelstellingen. 

Automatiseer je spend import

Voor spend management bieden we de mogelijkheid om via slimme API interfaces inkoopfactuur gegevens direct uit je financieel pakket of datawarehouse oplossing te halen. Data wordt dagelijks automatisch vernieuwd en toegevoegd. Deel je spend rapportages en inkoop dashboards met je collega’s om ze actief te betrekken.

Betrek je collega’s bij contracten

Contracten hebben vaak meerdere stakeholders met verschillende belangen vanuit o.a. juridische zaken, financiën of inkoop. Door het instellen van slimme workflows in Contract Management kan je contracten voorafgaand aan ondertekening laten fiatteren. Geef kijkrechten aan je collega’s om de contracten en bijlagen in te zien. Richt tevens verschillende contract taken in voor je stakeholders en betrek ze bij de gemaakte contract afspraken.

Stel KPI’s in en start Vendor Ratings

Krijg een totaalbeeld van je leveranciersprestaties door Vendor Ratings uit te voeren. Neem je belangrijkste stakeholders als respondent op voor het invullen van enquêtes en KPI’s. Zo ontstaat een volledig en realistisch beeld van de prestaties van je leverancier. Zo ben je goed voorbereidt voor het komende overleg met je leverancier. 

'Add-ons'

Wil je ook je leveranciers actief betrekken en samenwerken in de Supplier Portal? Kijk dan naar de ‘add-on’ mogelijkheden voor het Connected Plan.