Vergroot het inzicht op risico's bij je zorgaanbieder

Door de samenwerking met A-INSIGHTS  binnen het Sociaal Domein krijgen VendorLink klanten meer inzicht in de risico’s en ontwikkelingen van je gecontracteerde zorgaanbieders. Annual Insight helpt onze Sociaal Domein klanten door financiële gegevens grondig te analyseren. Dit biedt krachtige inzichten in de mogelijke financiële risico’s en de ontwikkelingen omtrent bedrijfsvoering bij zorgaanbieders binnen Jeugd en Wmo. Met dit inzicht kunnen concrete verbeteracties ingezet worden om deze risico’s direct met de zorgaanbieder op te pakken en zo de samenwerking te verbeteren. 

Professionaliseer je inkoopbeleid met ProQure’s inkoopadvies

ProQure helpt met inkoopadvisering, de begeleiding en uitvoering van inkoopprojecten en kan indien gewenst de inkoop in categorieën uitvoeren. ‘’Wij professionaliseren en begeleiden uw inkoopproces en stroomlijnen de procedures en het contractmanagement in nauwe samenwerking met onze klanten. Wij hebben een ervaren team van top-inkoopprofessionals en realiseren het aanwezige inkooppotentieel en dragen concreet bij aan een beter bedrijfsresultaat door uw inkoopfunctie optimaal te organiseren. Er wordt echte toegevoegde waarde gerealiseerd voor onze klanten en de leveranciers, aangezien er bij de klantgroepen een grotere expertise van NPR-categorieën wordt opgebouwd en tevens bijbehorende volumes vanuit ProQure op de markt worden aangeboden.’’

Vergroot je inkoopkracht en verbeter je leveranciersrelaties met Exact inkoopsoftware

Door de combinatie Exact en VendorLink wordt leveranciersdata in heldere dashboards en overzichten gepresenteerd. Hierdoor heb je direct inzicht in je uitgaven, je belangrijkste leveranciers en daarmee besparingsmogelijkheden.

Vervolgens heb je de mogelijkheid om je leveranciers te beoordelen door zowel je organisatie als de leverancier te betrekken in de beoordeling c.q. audit door gebruik van de Supplier Portal. Op deze wijze heb je direct zicht op de performance van je leverancier en mogelijkheden om de leveranciersrelatie te verbeteren

VendorLink contracten ondertekenen met DocuSign

VendorLink en DocuSign hebben een samenwerking om VendorLink contracten via DocuSign te laten ondertekenen en het getekende contract wordt in VendorLink automatisch gearchiveerd. Onze gezamenlijke klanten maken door deze integratie optimaal gebruik van beide systemen. 

Beheers de risico’s van je leveranciers met Graydon bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon en VendorLink zijn een samenwerking aangegaan. Binnen deze samenwerking wordt VendorLink uitgebreid met bedrijfs- en kredietinformatie van Graydon. Onze gezamenlijke klanten beschikken hierdoor over extra informatie over hun leveranciers, wat hen beter inzicht geeft in de financiële positie van die leveranciers en mogelijke risico’s.