Organiseer de communicatie met je leveranciers in de VendorLink Supplier Portal

Het communiceren met een leverancier gaat vaak via vele communicatie kanalen zoals mail, post en telefoon. Met de VendorLink Supplier Portal organiseer je makkelijk alle communicatie met je leverancier op 1 plek.

Periodiek opvragen van contract documenten zoals certificaten en SLA rapportages

Het opvragen van documenten bij je leverancier als onderdeel van het contract gaat vaak via de mail, kost iedere keer veel tijd en de voortgang is lastig te monitoren. Het opvragen van documenten gaat snel en eenvoudig via de VendorLink Audit functionaliteit. Je leverancier ziet direct je verzoek in de VendorLink Supplier Portal en kan de gevraagde documenten gemakkelijk uploaden. Vervolgens ontvang je een notificatie dat er documenten zijn opgeleverd. Deze kunnen intern gecontroleerd worden via een workflow en na controle aan het contract of leverancier gekoppeld worden.

Altijd actuele leveranciers informatie in je leveranciersbestand

Wijzigingen van contactpersonen kan je leverancier zelf in de VendorLink Supplier Portal uitvoeren, dit geldt ook voor adres en bank gegevens. Tevens kan je de leverancier vragen om dergelijke gegevens periodiek te controleren op actualiteit. Nadat de leverancier een wijziging heeft doorgevoerd ontvang je hiervan een notificatie. Na interne controle wordt de informatie in Vendor Management bijgewerkt.

Manage het offerte aanvraag proces via de Supplier Portal

Stel eenvoudig je offerte aanvraag samen inclusief productprijzen, vragenlijsten en bijbehorende documenten. Selecteer je leverancier en bied de offerte aanvraag aan via de Supplier Portal. Je leverancier ontvangt een notificatie met het verzoek de offerte aanvraag te beantwoorden. Hierbij is tevens een mogelijkheid voor het stellen van vragen. Na sluiting van de offerte periode vergelijk je de aangeboden offertes en kies je de beste aanbieding.

Voorkom printen en ondertekenen van contracten met VendorLink E-Signing

Nadat het contract intern is goedgekeurd wordt het contract voorstel in de Supplier Portal voor ondertekening aangeboden. Maak hierbij gebruik van de slimme VendorLink E-Signing functionaliteit. Zowel de interne verantwoordelijke als de leverancier kunnen de contract documenten digitaal ondertekenen. Voorkom zo het printen, ondertekenen, scannen en opnieuw mailen van documenten.

Deel je leveranciersbeoordeling met je leverancier en bespreek de verbeteringen

De resultaten van je leveranciersbeoordeling vanuit Vendor Rating kunnen direct met je leverancier in de Supplier Portal gedeeld worden. Daarnaast is het mogelijk om je leverancier in de beoordeling te betrekken, zodat een eerlijk en transparant beeld van de samenwerking ontstaat. Juist deze transparantie biedt een stevige basis om verbeteringen in de dienstverlening voor beide partijen door te voeren.

Los klachten samen met je leverancier op via de 8D methodiek

Uit kwaliteitsoogpunt is het voor veel organisatie noodzakelijk om leveranciers klachten via de 8D klachten methodiek op te lossen. Met behulp van de VendorLink Supplier Portal wordt je leverancier direct betrokken in dit proces en wordt een efficiënte en snelle oplossing bereikt. 

Maak de link met je leverancier en verbeter de relatie voor beiden!

     Informatie en documentatie uitwisselen met je leveranciers via 1 kanaal

     Leveranciersinformatie (documenten, certificaten, kwaliteit) altijd actueel en beschikbaar

     Vendor Managed Content: Leveranciersdocumentatie beheerd door de leverancier

     Helder overzicht in voortgang en afhandeling offerte aanvragen

     Workflow voor interne goedkeuring

Download de flyer over de VendorLink Supplier Portal

Bekijk onze andere functies