One step ahead met Contract Management

Contract Management helpt jouw organisatie om inzicht in contracten te verbeteren, knelpunten te verminderen en contractrisico’s te beheersen.

Beheers de gehele contract cylcus

Met Contract Management beheers je het contract proces van contractopmaak tot en met contractverlenging of -beëindiging. Inclusief fiattering en digitaal ondertekenen met je leverancier.  

Contractsjabloon per categorie

Bepaal de contractsjablonen inclusief voorwaarden, verplichte velden, uit te voeren taken en fiatteringsroute. Nadat het contract intern is goedgekeurd, kan deze digitaal worden ondertekend door beide partijen.  

Bewaak de contractvoortgang 

Stel contractafspraken en KPI’s vast, zodat je direct ziet of de leverancier zich aan de afspraken houdt of dat je maatregelen moet nemen.  Met Contract Management evalueer je vroegtijdig om het contract te verlengen of te beëindigen.  

Contracten digitaal ondertekenen

Door digitaal te ondertekenen met E-Signing wordt de doorlooptijd geminimaliseerd en heb je continu zicht op de voortgang. Ondertekende contract documenten worden direct bij de leverancier gearchiveerd.  

Voordelen Contract Management

     Contract sjablonen en workflows ter goedkeuring

     Monitor de contract voortgang

     Rechtsgeldig digitaal ondertekenen

 

 

Bekijk onze andere functies