Vergroot je inkoopkracht en
verbeter je leveranciersrelaties!

Door de combinatie Exact en VendorLink wordt leveranciersdata in heldere dashboards en overzichten gepresenteerd. Hierdoor heb je direct inzicht in je uitgaven, je belangrijkste leveranciers en daarmee besparingsmogelijkheden.

Vervolgens heb je de mogelijkheid om je leveranciers te beoordelen door zowel je organisatie als de leverancier te betrekken in de beoordeling c.q. audit door gebruik van de Supplier Portal. Op deze wijze heb je direct zicht op de performance van je leverancier en mogelijkheden om de leveranciersrelatie te verbeteren.

 

 

 

 

 

Bekijk hier de webinar die we tijdens de online Exact klantensessie hebben gegeven.

 

 

 

 

 

Alle leveranciersinformatie op 1 plek

Als Exact gebruiker kan je organisatie niet zonder leveranciers bestaan. Vaak zijn de prestaties van je organisatie sterk afhankelijk van de prestaties en relatie met je leverancier. Het is daarom van groot belang om de samenwerking met uw leveranciers goed te managen en een totaal inzicht te hebben op je leveranciers data. Enerzijds wordt dit inzicht verkregen door de ‘harde’ meetbare cijfer maar er is ook een ‘andere’ kant van de leverancier die van belang is om te weten. Denk hierbij aan de vragen als:

 • Zijn de belangrijkste stakeholders tevreden met mijn leverancier?
 • Ik ben verplicht leveranciers audits uit te voeren, hoe doe ik dat?
 • Levert mijn leverancier conform voorwaarden en op tijd?
 • Is mijn leverancier wel financieel gezond?
 • Wie vanuit mijn organisatie doet het meeste zaken met deze leverancier?
 • Hoe beoordeelt mijn organisatie deze leverancier?
 • Voldoet mijn leverancier aan de wettelijke eisen en certificering?
 • Wat als deze leverancier wegvalt heb ik dan een alternatief

De combinatie Exact||VendorLink verzamelt, integreert en combineert voor jou alle leveranciersdata. Het combineren van leveranciers informatie uit Exact geeft nieuwe inzichten in de leveranciersprestaties, de contract compliance, rechtmatigheid van inkoop en mogelijke optimaliseert je inkoop.

Betrek je collega’s en je leveranciers voor verbeteren samenwerking 

VendorLink vergroot de transparantie en betrokkenheid binnen organisaties bij het managen van je leveranciers. In een beveiligde omgeving is het makkelijk samenwerken met je collega’s. Dit doe je door het samenstellen van een TEAM het delen van dashboards, het laten fiatteren van contracten en het opvragen van informatie bij collega’s rondom contractverlengingen en beoordelingen.

Hoe werkt het?

Vanuit Exact||VendorLink zijn we ervan overtuigd dat door op de juiste manier naar inkoopdata te kijken en de juiste vragen te stellen inkoopvraagstukken helder worden en op juiste manier opgepakt kunnen worden. De combinatie Exact||Vendorlink helpt je om je inkoop in 3 eenvoudige stappen te professionaliseren.

 • 1. Inventariseren van de uitgaven vanuit uit Exact
 • 2. Uitgaven structureren naar inkoopcategorie, contract en zijn uitgaven beïnvloedbaar?
 • 3. Analyseren van de data en starten met optimaliseren van leveranciers relaties

1. Inventariseren van je inkoopuitgaven uit Exact

Door de naadloze integratie tussen VendorLink en Exact heb je direct inzicht in je leveranciers uitgaven inclusief historie van voorgaande jaren. Je uitgave worden getoond in heldere en gebruikersvriendelijke overzichten en dashboards:

 • Uitgaven per leverancier per periode en vergelijk met voorgaande periodes
 • ABC analyse voor direct inzicht in je belangrijkste leveranciers
 • Uitgaven per afdeling
 • Geografisch inzicht in je uitgaven in Nederland, Europa en de wereld.

2.Structureren van uitgaven

Vervolgens wordt je stap voor stap begeleidt voor het structureren van jouw inkoopdata. De eerste stap is om jouw uitgaven te categoriseren naar inkoop categorieën. Stap 2 is aan te geven welke inkoop wel en niet beïnvloedbaar is, zodat een helder inzicht wordt gegeven in de totale beïnvloedbare leveranciers inkoop. Tenslotte wordt aangegeven voor welke leveranciers contracten van toepassing zijn, zodat inzicht wordt verkregen in de uitgaven per inkoopcontract en uitgaven zonder contract basis.

3.Advies inkoop verbeteringen.

Op basis van de uitgaven per inkoopcategorie en of deze al dan niet beïnvloedbaar is wordt inzicht verkregen in mogelijkheden tot besparingen door:

 • Afscheid te nemen van leveranciers
 • Meer onder contract in te kopen
 • Inkoop voorwaarden te verbeteren
 • Leveranciersbeoordelingen en audits uit te voeren