Overheid Icon

Overheid

Overheidsorganisaties worden vaak extra in de gaten gehouden als het gaat om uitgaven en het naleven van wet- en regelgeving. Goed inzicht in wat er wordt uitgeven, aan wie en op welke wijze kan altijd worden verbeterd. VendorLink biedt een oplossing om dit inzicht te verbeteren.

Overheid Icon
Spend Analyse Icon

Spend Analyse

Voor elke organisatie is actueel inzicht in je spend van belang. Echter hoe grote de organisatie hoe groter de inspanning om alle data te verzamelen, te groeperen en te rapporteren. VendorLink helpt klanten hierbij en automatiseert dit proces zodat frequenter kan worden gerapporteerd op basis van gestandaardiseerde online rapportages met meer detail informatie. Door een koppeling op te zetten tussen je financiële systeem en VendorLink is je Spend Analyse altijd up-to-date.

Spend Analyse Icon
PIANOo inkooppakket indeling Icon

PIANOo inkooppakket indeling

Als overheidsorganisatie ontbreekt het vaak aan gedetailleerd inzicht in de totale spend van bijvoorbeeld: flexibele arbeid, gebouw gerelateerde kosten en kantoorinrichting. Binnen VendorLink is het mogelijk om snel leveranciers toe te wijzen aan de welbekende PIANOo inkooppakket indeling. Deze inkooppakketten zorgen ervoor dat je kunt zien hoeveel je als organisatie in totaal spendeert binnen jouw belangrijkste pakketten.

PIANOo inkooppakket indeling Icon
Geografische verdeling Icon

Geografische verdeling

Social return is een onderwerp wat overheden hoog op de agenda hebben staan. Het teruggeven aan de eigen gemeente en regio is van groot belang maar de mogelijkheden om dit snel in te zien en te monitoren zijn beperkt. Binnen de Spend Management module is aan de hand van een landkaart terug te vinden in welke postcode gebieden er geld uit is gegeven zodat je social return graad meetbaar is.

Geografische verdeling Icon
Contract Compliance Icon

Contract Compliance

Door contractinformatie in VendorLink te koppelen aan de juiste spend leverancier, krijg je inzicht in de spend binnen en buiten contract. Wanneer er binnen een contract ingekocht is wil dat zeggen dat er afspraken zijn over de prijs en andere voorwaarden. De Contract Compliance kun je over de tijd meten om verbeterslagen te kunnen maken en meer onder contract in te kopen.

Contract Compliance Icon
Rechtmatigheid Icon

Rechtmatigheid

Deze contractinformatie kan tevens de eerste stap zijn voor het verhogen van rechtmatigheid. Rechtmatigheid is binnen de overheidswereld een belangrijk onderdeel van het inkoopbeleid en bij allerlei aanbestedingstrajecten. Het goed in kaart brengen van dit proces is echter complex. In VendorLink heb je beide elementen samen in één systeem namelijk de uitgaven en de afgesloten contracten. VendorLink biedt analyses die uitrekenen in hoeverre je als organisatie rechtmatig zakendoet. 

Lees hier onze blog over rechtmatigheid

Rechtmatigheid Icon