Gemeenten Icon

Gemeenten

Gemeenten werken vaak aan de hand van budgetten en worden extra in de gaten gehouden als het gaat om het naleven van wet- en regelgeving. Goed inzicht in wat er uitgeven wordt, aan wie en op welke wijze kan altijd worden verbeterd. VendorLink biedt een oplossing om dit inzicht te verbeteren.

Gemeenten Icon
ABC Analyse Icon

ABC Analyse

De ABC analyse is de eerste aanzet voor het analyseren van de spend en welbekend in de gemeentesector. Bij de ABC analyse is het belangrijk om niet alleen naar de kop maar ook naar de staart te kijken waar veel kleine leveranciers voor veel factuurafhandeling zorgen. De ABC analyse binnen VendorLink geeft namelijk niet alleen inzicht in welke leveranciers het grootst zijn als het gaat om inkoopvolume maar geeft daarbij ook informatie over het aantal facturen dat er verwerkt moest worden. Vele facturen zorgen voor extra kosten en een verhoogde werklast.

ABC Analyse Icon
PIANOo inkooppakket indeling Icon

PIANOo inkooppakket indeling

Als overheidsorganisatie ontbreekt het vaak aan gedetailleerd inzicht in de totale spend van bijvoorbeeld: flexibele arbeid, gebouw gerelateerde kosten en kantoorinrichting. Binnen VendorLink is het mogelijk om snel leveranciers toe te wijzen aan de welbekende PIANOo inkooppakket indeling. Deze inkooppakketten zorgen ervoor dat je kunt zien hoeveel je als gemeente in totaal spendeert binnen jouw belangrijkste pakketten.

PIANOo inkooppakket indeling Icon
Geografische verdeling Icon

Geografische verdeling

Social return is een onderwerp wat overheden hoog op de agenda hebben staan. Het teruggeven aan de eigen gemeente en regio is van groot belang maar de mogelijkheden om dit snel in te zien en te monitoren zijn beperkt. Binnen de Spend Management module is aan de hand van een landkaart terug te vinden in welke postcode gebieden er geld uit is gegeven zodat je social return graad meetbaar is.

Geografische verdeling Icon
Contract Compliance Icon

Contract Compliance

Door contractinformatie in VendorLink te koppelen aan de juiste spend leverancier, krijg je inzicht in de spend binnen en buiten contract. Wanneer er binnen een contract is ingekocht wil dat zeggen dat er afspraken zijn over de prijs en andere voorwaarden. De contract compliance kun je over de tijd meten om verbeterslagen te kunnen maken en meer onder contract in te kopen. 

Lees hier onze blog over contract management in het sociaal domein

Contract Compliance Icon
Rechtmatigheid Icon

Rechtmatigheid

Deze contractinformatie kan tevens de eerste stap zijn voor het verhogen van rechtmatigheid. Rechtmatigheid is binnen de overheidswereld een belangrijk onderdeel van het inkoopbeleid en bij allerlei aanbestedingstrajecten. Het goed in kaart brengen van dit proces is echter complex. In VendorLink heb je beide elementen samen in één systeem namelijk de uitgaven en de afgesloten contracten. VendorLink biedt analyses die uitrekenen in hoeverre je als organisatie rechtmatig zaken doet. 

Lees hier onze blog over rechtmatigheid

Rechtmatigheid Icon