Financiële dienstverlening Icon

Financiële dienstverlening

Het verkrijgen van inzicht in je contract compliance is vaak een tijdrovende proces. Veel werk zit met name in het samenbrengen van contract en spend informatie. In VendorLink is het mogelijk om dit proces geautomatiseerd uit te voeren in één applicatie. Dit komt de eenvoud en integratie ten goede. Bespaar tijd en krijg meer inzicht in je uitgaven.

Financiële dienstverlening Icon
Contract compliance Icon

Contract compliance

Door contractinformatie in VendorLink te koppelen aan je spend leveranciers krijg je inzicht in de spend binnen en buiten contract. Wanneer er binnen een contract is ingekocht wil dat zeggen dat er afspraken zijn over de prijs en andere voorwaarden. Je contract compliance kun je over de tijd heen meten wat je kan helpen bij het inzichtelijk maken van je inkoopdoelstellingen. Aanvullend geeft VendorLink niet alleen inzicht in de contract compliance van je organisatie maar ook dat van een inkooppakket of kostenplaats.

Contract compliance Icon
Spend Analyse Icon

Spend Analyse

Voor elke organisatie is actueel inzicht in je spend van belang. Echter hoe groter de organisatie hoe groter de inspanning om alle data te verzamelen, te groeperen en te rapporteren. VendorLink helpt klanten hierbij en automatiseert dit proces zodat frequenter kan worden gerapporteerd op basis van gestandaardiseerde online rapportages met meer detail informatie. Door een koppeling op te zetten tussen het financiële systeem en VendorLink is je Spend Analyse altijd up-to-date.

Spend Analyse Icon
Leveranciersprestatie Icon

Leveranciersprestatie

Wanneer de einddatum van een contract inzicht is, is het tijd te besluiten deze op te zeggen of te verlengen. Bij het nemen van dit besluit ga je niet over één nacht ijs. Een goed onderbouwde keuze doet je besluiten om bij de leverancier te blijven of op zoek te gaan naar een nieuwe aanbieder. Het monitoren van je leveranciersprestatie gedurende de looptijd van een contract kan je hierbij helpen. Met Vendor Rating van VendorLink zet je eenvoudig een leveranciersbeoordeling op aan de hand van gebruiksvriendelijke enquêtes. Stuur deze periodiek naar de stakeholders binnen je organisatie en verzamel zo waardevolle informatie. Dit is ook een uitstekende informatiebron om periodiek het gesprek met de leverancier aan te gaan.

Leveranciersprestatie Icon
Optimaliseren van audit proces Icon

Optimaliseren van audit proces

Als organisatie stel je strenge eisen aan je leveranciers, nieuw en oud. Veel van deze processen zijn belegt bij een afdeling en worden ad hoc uitgevoerd en bijgewerkt. Met als resultaat een mailbox en netwerkschijven vol met data en acties. VendorLink ondersteund deze processen op een pragmatische manier met de VendorLink Supplier Portal. Creëer voor een groep leveranciers snel een checklist met documentatie die zij periodiek moeten aanleveren en nodig ze uit om via de Supplier Portal deze data aan te leveren. Met VendorLink verplaats je de werklast zodat jij je kan focussen op de Audit, de kwaliteit en geldigheid van documenten.

Optimaliseren van audit proces Icon