Vendorlink en A-INSIGHTS

Vergroot het inzicht op risico's bij je zorgaanbieder

VendorLink en A-INSIGHTS zijn een samenwerking binnen het Sociaal Domein aangegaan om de VendorLink klanten meer inzicht te geven in de risico’s en ontwikkelingen van je gecontracteerde zorgaanbieders. A-INSIGHTS helpt onze Sociaal Domein klanten door financiële gegevens grondig te analyseren. Dit biedt krachtige inzichten in de mogelijke financiele risico’s en de ontwikkelingen omtrent bedrijfsvoering bij zorgaanbieders binnen Jeugd en Wmo. Met dit inzicht kunnen concrete verbeteracties ingezet worden om deze risico’s direct met de zorgaanbieder op te pakken en zo de samenwerking te verbeteren. 

Meer grip op je zorglandschap 

Door deze samenwerking wordt per zorgaanbieder een risicoanalyse gemaakt op; winstgevendheid, korte / lange termijn positie, personeel en bedrijfsvoering. Per onderdeel wordt een risico score getoond van afgelopen en voorgaande jaren. Binnen VendorLink heb je direct inzicht in de performance van je zorgaanbieder. Contractmanagers kunnen direct actie ondernemen en verbeterplannen opstarten door het inrichten van contracttaken met behulp van PLANBOARD.

Waarborg je zorgcontinuïteit

Met deze samenwerking helpen wij je snel te reageren op ontwikkelingen bij je zorgaanbieders. A-INSIGHTS screent het zorglandschap op risico's om continuïteitsproblemen aan te pakken voordat deze uit de hand lopen. Hierdoor helpt VendorLink je de continuïteit van de zorg te waarborgen.