Onderwijs Icon

Onderwijs

Een onderwijsinstelling is een gedecentraliseerde organisatie met vele budgethouders en managers die verantwoordelijk zijn voor hun eigen afdeling en budget. Vaak ontbreekt een helder inzicht in uitgaven en factuurstromen en het monitoren en verbeteren van inkoopprocessen is daarom moeizaam en tijdrovend. VendorLink kan je hierbij helpen.

Onderwijs Icon
Budgethouders Icon

Budgethouders

VendorLink geeft op organisatie niveau, per afdeling en dus per budgethouder antwoord op onbeantwoorde vragen:
• Welke leveranciers worden er gebruikt en door wie?
• Zijn de leveranciers gecontracteerd?
• Hoeveel procent van de facturen is gekoppeld aan een order?
Aan de hand van heldere tabellen en grafieken toont VendorLink Spend Management dagelijks jouw inkoopvolume in verschillende dimensies zoals leveranciers, kostenplaatsen en inkooppakketten.

Budgethouders Icon
Inkooppakketten Icon

Inkooppakketten

Als onderwijsinstelling ontbreekt het vaak aan gedetailleerd inzicht in de totale spend van bijvoorbeeld: software, schoonmaak, kantoorartikelen en inhuur personeel. Binnen VendorLink is het mogelijk om snel leveranciers toe te wijzen aan zelf te kiezen categorieën ofwel inkooppakketten. Deze inkooppakketten zorgen ervoor dat je kunt zien hoeveel je als organisatie in totaal spendeert aan je belangrijkste pakketten.

Inkooppakketten Icon
Contract management en compliance Icon

Contract management en compliance

Binnen een onderwijsinstelling is er meestal geen eenduidig beeld van alle contracten, omdat deze ook decentraal worden afgesloten. Binnen VendorLink is het mogelijk om deze contracten centraal inzichtelijk te maken zonder dat daarbij de beheerstaken verschuiven. Door contractinformatie in VendorLink te koppelen aan de juiste spend leverancier krijg je inzicht in de spend binnen en buiten contract. Deze informatie kan tevens de eerste stap zijn voor het verhogen van rechtmatigheid, VendorLink biedt hiervoor aanvullende analyses.

Contract management en compliance Icon
Leveranciersbeoordelingen Icon

Leveranciersbeoordelingen

Een goed inkoopbeleid is niet alleen gestoeld op kosten maar ook op de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Want worden de lopende contractafspraken wel gebruikt door de verschillende afdelingen? En hoe tevreden zijn een budgethouders nu over zijn top 10 leveranciers? Met de Vendor Rating module van VendorLink kan waardevolle gebruikers informatie worden verzameld over de prestatie van je leveranciers. In het Vendor Rating Dashboard komen verbeterpunten snel aan het licht. Een uitstekende uitgangspositie om periodiek het gesprek met de leverancier mee aan te gaan. 

Lees hier onze blog over contract management in het onderwijs

Leveranciersbeoordelingen Icon