VendorLink

Leverantörshantering i molnet. VendorLink erbjuder med modulerna Spend analyse, Vendor Rating, Contract Management och Supplier Portal, en lösning som hjälper er organisera all information avseende leverantörer.

VendorLink är lätt att implementera, har ett användarvänligt gränssnitt och kan kopplas till alla finansiella system och ERP-system. Börja använda VendorLink och ta kontroll över er leverantörshantering.

Välkommen till VendorLink.


VendorLink samarbetar med ett stort antal programvaruleverantörer